Рэспубліканскае дзяржаўна-грамадскае аб'яднанне
«Беларускае таварыства «Веды»

667 Знание

Эмблема: Зямны шар на які накладзены горашчы факел і разгорнутая кніга.

Зарэгістравана ў Дзяржаўным геральдычным рэгістры 06.03.2008. Нумар рэгістрацыі В-667.