Міжнародная академія «Кантэнант»

328 Контенант 001

Эмблема: Уяўляе собой канцэнтрычныя кругі чорнага колеру.

Зарэгістравана ў Дзяржаўным геральдычным рэгістры 27.10.2003. Нумар рэгістрацыі В-328.