Абарона правоў бацькоў і дзяцей

209 Защита прав отцов

Эмблема: Пелікан з трыма птушанятамі.

Зарэгістравана ў Дзяржаўным геральдычным рэгістры 26.08.2003. Нумар рэгістрацыі В-209.