Беларускае грамадскае аб'яднанне грэкаў «Пелапанэс»

674 Пелопоннес

Эмблема: Калясніца з вершнікам і тройкай коняў, якая рухаецца направа, над левай рукой возніка размешчана выява сонца.

Зарэгістравана ў Дзяржаўным геральдычным рэгістры 26.05.2008. Нумар рэгістрацыі В-674.